23 / 04 / 2019
Meklējam producentu daļas vadītāju

PRODUCENTU DAĻAS VADĪTĀJS/-A


Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” – dinamisks nacionālas un Eiropas nozīmes
daudzfunkcionāls mākslas un konferenču centrs – aicina kolektīvam pievienoties mērķtiecīgu,
atbildīgu un uz pozitīvu rezultātu orientētu producentu daļas vadītāju (profesijas
klasifikatora kods 1211 50).

Amata mērķis – vadīt producentu daļas darbību. Vadīt, plānot un realizēt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību “Lielais dzintars” noteiktās funkcijas un uzdevumus, nodrošinot kultūras
un mākslas pasākumus.

Galvenie darba pienākumi:
- plānot, vadīt un kontrolēt Producentu daļas darbu un kontrolēt visu pasākumu
veiksmīgu realizāciju koncertzālē no juridiskās un finanšu puses;
- sadarbībā ar SIA Māksliniecisko vadītāju un dažādu jomu profesionāļiem (aģentūrām,
producentiem, mākslinieku apvienībām) gatavot priekšlikumus koncertu, pasākumu,
festivālu un citu kultūras notikumu norisei;
- kontrolēt katra koncerta, uzveduma, izrādes u.c. pasākumu realizāciju noteiktajos
termiņos un apstiprinātā finansējuma ietvaros, analizēt rezultātus, izstrādāt
priekšlikumus, pēc nepieciešamības veikt korekcijas esošajos plānos;
- kontrolēt katra pasākuma realizācijai nepieciešamo resursu piesaisti un
nodrošinājumu, koordinēt telpu, zāļu un skatuves tehnisko sagatavošanu pasākumiem
un mēģinājumiem;
- nodrošināt atsevišķu pasākuma realizāciju.

Nepieciešamā izglītība, kvalifikācija, prasmes un pieredze:
- augstākā izglītība kultūras vadībā, komunikācijas zinātnēs vai citā atbilstošā
specialitātē;
- zināšanas un pieredze līdzīga rakstura darbā ne mazāka kā divi gadi;
- pieredze darbā ar māksliniekiem, izpildītājiem, tajā skaitā starptautiskajā līmenī;
- izcilas zināšanas projektu vadībā un pasākumu organizēšanā, kā arī apjomīgu kultūras
pasākumu budžeta plānošanā un izpildē;
- pieredze darbā ar Valsts Kultūrkapitāla fondu;
- prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli;
- prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas) un citu biroja tehniku;
- prasme pielietot darbā mūsdienu komunikācijas instrumentus;
- teicamas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas (mutvārdos un rakstiski);
- ļoti labas organizatoriskas prasmes, precizitāte, spēja uzņemties atbildību un
iniciatīvu;
- Papildus mūzikas izglītība vai pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību

Atbilstošākajam pretendentam piedāvājam:
- dinamisku pilnas slodzes darbu radošā vidē;
- atalgojumu 1300 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;
- veselības apdrošināšanu;
- darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

CV un motivācijas vēstuli ar norādi “Producentu daļas vadītājs/-a” sūtīt uz e-pasta adresi
birojs@lielaisdzintars.lv līdz š.g. 15. maijam. Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt biroja
vadītājai Agnesei Blumbergai, mob. 29918307