Cirque Musique


PROJEKTU ATBALSTA

Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programma „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklāts konkurss „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 249971,83 EUR, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atbalsta summa 100% jeb 249971,83 EUR, no tās:
- Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85% jeb 212476,06 EUR;
- valsts budžeta līdzfinansējums 15% jeb 37495,77 EUR.

KONTAKTINFORMĀCIJA
Liena Freimane Projekta vadītāja
Andra Strautiņa Komunikācijas vadītāja