Jaunumi


 
 

SIA “Lielais dzintars” izsludina konkursu uz mākslinieciskā vadītāja amatu

28. MARTS

2023


SIA “Lielais Dzintars” izsludina konkursu uz mākslinieciskā vadītāja amatu. Galvenie amata pienākumi iekļauj Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskās vīzijas un mākslinieciskā pasākuma plāna izveidi, nodrošinot tā izpildi un uzraudzību. Pretendenti aicināti pieteikt savu kandidatūru līdz 2023. gada 6. aprīlim.

“Šis amats koncertzālei ir ļoti svarīgs! Nākamajos piecos gados Liepāja svinēs pilsētas 400 gadi un “Lielā dzintara” 10 gadu jubileju, bet 2027. gadā koncertzāle būs viens no svarīgākajiem centriem Eiropas Kultūras galvaspilsētas aspektā. Šie ir nopietni izaicinājumi ar atbilstošas kvalitātes saturu klausītājiem no Liepājas, Latvijas un arī ārzemju viesiem. Tāpēc meklējam savā komandā pieredzējušu mūzikas nozares profesionāli dažādu žanru mākslinieciskās programmas izstrādē un producēšanā dažādām mērķauditorijām,” skaidro SIA “Lielais Dzintars” valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.

Galvenie darba pienākumi:

  • veidot Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” māksliniecisko vīziju un veikt tās uzraudzību, nodrošinot kvalitāti atbilstoši SIA “Lielais Dzintars” stratēģijai un pieejamajam budžetam;

  • sadarbojoties ar Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” rezidentiem, Latvijas un ārzemju mūziķiem, māksliniekiem, savlaicīgi veidot žanriski un saturiski dažādu Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” māksliniecisko saturu, tā koncepciju un dizainu (t. sk. dažādas formas – lielā zāle, kamerzāle, izstāžu zāle) dažādām mērķauditorijām;

  • producēt SIA “Lielais Dzintars” rīkotos pasākumus un veidot unikālu oriģinālsaturu, balstoties uz augstiem mākslinieciskās kvalitātes standartiem;

  • komunicēt ar aģentiem, māksliniekiem, izdevniecībām u. c. sadarbības partneriem, vienojoties par programmu, honorāru, vietu un laiku, kā arī citiem nepieciešamajiem jautājumiem pasākuma nodrošināšanai;

  • veidot jaunas programmas un koncertu formātus, paplašinot Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” repertuāru un piesaistot jaunus partnerus un auditorijas;

  • pēc nepieciešamības iesaistīties pasākumu popularizēšanas kampaņās, pārstāvot Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” viedokli.

Kandidāts iesniedz motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību) un CV ar norādi “Mākslinieciskais vadītājs/-a”, sūtot uz e-pasta adresi birojs@lielaisdzintars.lv līdz š. g. 6. aprīlim. Ar konkursa nolikumu, prasībām pretendentiem un pieteikšanās kārtību var iepazīties www.lielaisdzintars.lv/lv/par-mums/vakances.

SIA “Lielais Dzintars” mākslinieciskā vadītāja/-as atlases un novērtēšanas process sastāvēs no divām kārtām, saskaņā ar SIA “Lielais Dzintars” mākslinieciskā vadītāja amata pretendentu atlases nolikumu.